Schlagwort: Kneipenquiz

TIPP: Seitenquiz Cottbus #209 – Film- & Serienspezial

Aaaaaaam kooooommendeeeeeen Diiiiiiiennstaaaaaaaag giiiiiibt eeeees eeeeeendliiiichhhh maaaaaaaall wieeeeedeeeeeerrr eeeeeeiiiinn Fiiiiiiilmmmm uuuuuuuuund Seeeeeerieeeeeeenspeeeeeezzziiiiaaaaaaaalll füüüüüüürrr eeeeeeuuuuucchh. Das war walisch. Alles verstanden? Na dann is ja gut. Keine Sorge, es wird nicht nur um Disney und Pixar gehenContinue reading